Ruotsinsuomalainen kulttuurilähetystö

LOPPUVUODEN 2020 TOIMINTA
Oulussa toimii RUOTSINSUOMALAINEN KULTTUURILÄHETYSTÖ, joka tarjoaa ruotsinsuomalaisille kulttuurialan ihmisille residenssivierailuja ja mahdollisuuden vahvistaa yhteyksiä Suomeen. Toiminta tulee loppuvuonna 2020 keskittymään koti- ja etäresidenssityöskentelyyn. Ruotsinsuomalaisen taustan omaaville kulttuurialan toimijoille tarjotaan tukea ja yhteistyömahdollisuuksia omien ruotsinsuomalaisuuteen liittyvien projektien luomiseen ja eteenpäin viemiseen. 7–14 vuorokauden etäresidenssi voidaan toteuttaa toiveiden mukaisesti joko pienryhmässä tai yksilötyöskentelynä. Lisätietoja alempana.

Ruotsinsuomalaisen taustan omaavia ihmisiä on lähes miljoona. Valtaosa on Ruotsissa varttuneita toisen ja kolmannen sukupolven ruotsinsuomalaisia, joilla ei kenties enää ole juurikaan henkilökohtaisia eläviä suhteita vanhempiensa kotimaahan. Tukholma, Göteborg ja Eskilstuna ovat myös suomalaisia kaupunkeja ja Oulua voidaan pitää Ruotsiin suuntautuneen suuren muuttoaallon kotisatamana. Moderni ruotsinsuomalaisuus on suurelta osin käyttämätön ja tiedostomaton henkinen voimavara sekä Ruotsin että Suomen sisällä ja myös sillanrakennuksessa maidemme välillä. Ruotsinsuomalainen kulttuurilähetystö pyrkii osaltaan tuomaan tätä näkyviin pohjoisessa Suomessa, osana kulttuuri-ilmaston muutosta ja Oulu2026-kulttuuripääkaupunkihanketta. Toiminta käynnistyi marraskuussa 2019 ja ”tavanomainen” residenssitoiminta voi toivottavasti jatkua vuonna 2021.

Kai Latvalehdon ruotsinkielinen teos Finskt blod, svenskt hjärta julkaistiin maaliskuussa 2020.

Kulttuurilähetystö löytyy myös Facebookista.

HAKU TYÖSKENTELY- JA RESIDENSSIJAKSOILLE

Toistaiseksi jatkuva haku. Kaikki ruotsinsuomalaisen taustan omaavat, myös Suomessa tai muualla asuvat henkilöt, ovat tervetulleita hakemaan. Mainitse hakemuksen vapaa teksti -osassa, haetko 7 vuorokauden tai 14 vuorokauden koti- tai etäresidenssijaksolle (vai kenties residenssivierailulle Ouluun vuoden 2021 aikana). Ilmoita myös, oletko kiinnostunut pienryhmätyöskentelystä vai itsenäisestä työskentelystä. Kerro lyhyesti, mihin tarkoitukseen haluaisit käyttää ajanjakson. Työskentely toteutetaan etäyhteyden kautta Kai Latvalehdon johdolla. Työskentelyjaksolle valituille voidaan myöntää 200 euron (7 vrk) tai 400 euron (14 vrk) materiaali- ja kulukorvaus. Työskentelyjakson ajankohta on neuvoteltavissa elo- ja joulukuun lopun väliselle ajalle vuonna 2020. Aikaansaannokset esitellään sekä yleisötilaisuuksissa että vuonna 2021 painettavassa julkaisussa.

Suomen kulttuurirahaston Pohjois-Pohjanmaan rahasto on tukenut Ruotsinsuomalaista kulttuurilähetystöä nimeämällä tämän vuoden 2019 kärkihankkeeksi.

 

Yhteystiedot ja tiedustelut:

Kai Latvalehto
Ruotsinsuomalainen kulttuurilähetystö
Oulu
kai.latvalehto@gmail.com
+358405363677