Sverigefinska Kulturambassaden

I Uleåborg öppnas SVERIGEFINSKA KULTURAMBASSADEN, som erbjuder residensvistelser för sverigefinska människor samt möjligheter för att förstärka kontakterna till Finland. Residenset ligger i centrala Uleåborg i samband med Norden-Center. Lämpliga arbetsförhållanden erbjudes för residensgästerna under vistelserna. För övrigt arrangeras publikevenemang, som konstnärsträffar, öppna diskussioner, konserter och utställningar.

Det finns ungefär en miljon människor med en sverigefinsk bakgrund. De flesta är numera sverigefinnar av den andra och tredje generationen, som har vuxit upp i Sverige. Många har längre inte mycket personliga kontakter kvar till föräldrarnas hemland. Stockholm, Göteborg och Eskilstuna har även starka kopplingar till Finland och Uleåborg här i Finland kan anses vara hemmahamnen för den stora flyttvågen till Sverige under 1960- och 70-talen. Den moderna sverigefinskheten är i hög utsträckning en outnyttjad och undermedveten resurs både inom Sverige och Finland samt för brobyggandet mellan våra länder. Sverigefinska kulturambassaden anstränger sig för sin del att synliggöra detta som en del av kulturklimatförändringen och även som en del av Oulu2026-kulturhuvudstadsinitiativet.

De första residensgästerna Thella Johnson och musikern Love Antell var på plats vid invigningen 2 november.

Under första delen 2020 gästas Sverigefinska kulturambassaden av Lina Puranen, Anna Järvinen, Anna Takanen, Anna Heikkinen, Eija Hetekivi Olsson.

Kulturambassaden finns också på Facebook: https://www.facebook.com/Ruotsinsuomalainen-kulttuurilähetystö-Sverigefinska-kulturambassaden-112100803523291/

Den allmänna ansökningen till residenset

Den allmänna ansökningen till residenset för året 2020 är i gång. Alla som har en sverigefinsk bakgrund, även om man är bosatt i Finland eller i andra länder, är välkomna att ansöka om man arbetar inom kulturverksamheten. Finlands kulturfond (Norra Österbotten) har beviljat stöd till Sverigfinska kulturambassaden har benämnts som spetsprojekt för 2019-2020. Residensverksamhaten möjliggörs av Svenska Kulturens Vänner i Uleåborg.

Närmare information

Kontakt och förfrågningar:

Kai Latvalehto
Sverigefinska kulturambassaden
Sepänkatu 9, Uleåborg
Finland
kai.latvalehto@gmail.com
+358405363677