Sverigefinska Kulturambassaden

VERKSAMHETEN FÖR SLUTÅRET 2020

I Uleåborg verkar SVERIGEFINSKA KULTURAMBASSADEN, som erbjuder residensvistelser för sverigefinska människor samt möjligheter för att förstärka kontakterna till Finland. SVERIGEFINSKA KULTURAMBASSADEN kommer under slutåret 2020 erbjuda möjligheter till samarbete genom hemma- eller distansresidensarbete för individer med en sverigefinsk bakgrund. Man kan påbörja eller föra vidare projekt, som har sverigefinska anknytningar. Hemma- eller distansresidensperioderna på 7 eller 14 dygn kan genomföras i en smågrupp eller som individuella projekt, enligt önskemål. Närmare information nedan.

Det finns ungefär en miljon människor med en sverigefinsk bakgrund. De flesta är numera sverigefinnar av den andra och tredje generationen, som har vuxit upp i Sverige. Många har längre inte mycket personliga kontakter kvar till föräldrarnas hemland. Stockholm, Göteborg och Eskilstuna har även starka kopplingar till Finland och Uleåborg här i Finland kan anses vara hemmahamnen för den stora flyttvågen till Sverige under 1960- och 70-talen. Den moderna sverigefinskheten är i hög utsträckning en outnyttjad och undermedveten resurs både inom Sverige och Finland samt för brobyggandet mellan våra länder. Sverigefinska kulturambassaden anstränger sig för sin del att synliggöra detta som en del av kulturklimatförändringen och även som en del av Oulu2026-kulturhuvudstadsinitiativet. Sverigefinska kulturambassaden grundades i november 2019. Förhoppningsvis kan den ”vanliga” residensverksamheten fortsätta i 2021.

Kai Latvalehtos svenskspråkiga bok Finskt blod, svenskt hjärta kom ut i mars 2020.

Kulturambassaden finns även på Facebook.

ANSÖKAN TILL DISTANS- OCH HEMMARESIDENSPERIODERNA

Ansökningar kan inlämnas fortlöpande. Alla som har en sverigefinsk bakgrund, även om man är bosatt i Finland eller i andra länder, är välkomna att ansöka om man arbetar inom kulturverksamheten. Ange i boxen för fri ansökningstext, om du ansöker en hemmaresidensperiod på 7 eller 14 dygn (eller möjligtvis en residensvistelse till Uleåborg för året 2021). Ange även ifall du önskar att genomföra perioden i en smågrupp eller individuellt. Beskriv kort vad du vill arbeta med. Arbetsperioderna genomförs på distans under koordinering av Kai Latvalehto. För de antagna kan en ersättning för kostnader och material beviljas på 200 euro (7 dygn) eller 400 euro (14 dygn). Tidpunkten för perioden kan förhandlas, dock mellan augusti slutet av december 2020. Resultaten av arbetet kommer att presenteras på publikevenemang samt i en publikation under 2021.

Finlands kulturfond (Norra Österbotten) har beviljat stöd till Sverigefinska kulturambassaden genom benämningen som årets spetsprojekt 2019.

Kontakt och förfrågningar:

Kai Latvalehto
Sverigefinska kulturambassaden
Uleåborg, Finland
kai.latvalehto@gmail.com
+358405363677