Sverigefinska Kulturambassaden

VERKSAMHETEN FÖR ÅRET 2022

I Uleåborg verkar SVERIGEFINSKA KULTURAMBASSADEN, som erbjuder residensvistelser för sverigefinska människor samt möjligheter för att förstärka kontakterna till Finland. Dessa utmanande tider ser ut att fortsätta, men nu kan man ansöka för residensvistelser till Uleåborg för året 2022.

Under 2022 arbetar vi i samarbete med residensnätverket Northern AiR.

Det finns ungefär en miljon människor med en sverigefinsk bakgrund. De flesta är numera sverigefinnar av den andra och tredje generationen, som har vuxit upp i Sverige. Många har längre inte mycket personliga kontakter kvar till föräldrarnas hemland. Stockholm, Göteborg och Eskilstuna har även starka kopplingar till Finland och Uleåborg här i Finland kan anses vara hemmahamnen för den stora flyttvågen till Sverige under 1960- och 70-talen. Den moderna sverigefinskheten är i hög utsträckning en outnyttjad och undermedveten resurs både inom Sverige och Finland samt för brobyggandet mellan våra länder. Sverigefinska kulturambassaden anstränger sig för sin del att synliggöra detta som en del av kulturklimatförändringen och även som en del av Oulu2026-kulturhuvudstadsinitiativet. Sverigefinska kulturambassaden grundades i november 2019. Förhoppningsvis kan den ”vanliga” residensverksamheten fortsätta i 2022.

Kai Latvalehtos svenskspråkiga bok Finskt blod, svenskt hjärta kom ut i mars 2020.

Kulturambassaden finns även på Facebook.

ANSÖKAN TILL RESIDENSPERIODERNA

Ansökningar kan inlämnas fortlöpande. Alla som har en sverigefinsk bakgrund, även om man är bosatt i Finland eller i andra länder, är välkomna att ansöka om man arbetar inom kulturverksamheten. Ange i boxen för fri ansökningstext, om du ansöker en residensvistelse till Uleåborg för året 2022 på 7 eller 14 dygn. Beskriv kort hur du skulle vilja spendera tiden här i Uleåborg. Boende och arbetsrum i Valve kulturcentrum ingår i residensvistelserna. Resor, levnads- samt materialkostnader är självbekostade.

Finlands kulturfond (Norra Österbotten) har beviljat stöd till Sverigefinska kulturambassaden genom benämningen som årets spetsprojekt 2019.

Kontakt och förfrågningar:

Kai Latvalehto
Sverigefinska kulturambassaden
Uleåborg, Finland
kai.latvalehto@gmail.com
+358405363677