Sverigefinska Kulturambassaden

I Uleåborg öppnas SVERIGEFINSKA KULTURAMBASSADEN, som erbjuder residensvistelser för sverigefinska människor samt möjligheter för att förstärka kontakterna till Finland. Residenset ligger i centrala Uleåborg i samband med Norden-Center. Lämpliga arbetsförhållanden erbjudes för residensgästerna under vistelserna. För övrigt arrangeras publikevenemang, som konstnärsträffar, öppna diskussioner, konserter och utställningar.

Det finns ungefär en miljon människor med en sverigefinsk bakgrund. De flesta är numera sverigefinnar av den andra och tredje generationen, som har vuxit upp i Sverige. Många har längre inte mycket personliga kontakter kvar till föräldrarnas hemland. Stockholm, Göteborg och Eskilstuna har även starka kopplingar till Finland och Uleåborg här i Finland kan anses vara hemmahamnen för den stora flyttvågen till Sverige under 1960- och 70-talen. Den moderna sverigefinskheten är i hög utsträckning en outnyttjad och undermedveten resurs både inom Sverige och Finland samt för brobyggandet mellan våra länder. Sverigefinska kulturambassaden anstränger sig för sin del att synliggöra detta som en del av kulturklimatförändringen och även som en del av Oulu2026-kulturhuvudstadsinitiativet.

De första residensgästerna är journalisten Thella Johnson och musikern Love Antell som är på plats vid invigningen 2 november. Författaren Eija Hetekivi Olsson kommer under tidiga 2020.

Kulturambassaden finns också på Facebook: https://www.facebook.com/Ruotsinsuomalainen-kulttuurilähetystö-Sverigefinska-kulturambassaden-112100803523291/

Den allmänna ansökningen till residenset

Den allmänna ansökningen till residenset under oktober 2019 har öppnat. Alla som har en sverigefinsk bakgrund, även om man är bosatt i Finland eller i andra länder, är välkomna att ansöka om man arbetar inom kulturverksamheten. Finlands kulturfond (Norra Österbotten) har beviljat stöd till Sverigfinska kulturambassaden och residenset har benämnts som spetsprojekt för året 2019. Residensverksamhaten möjliggörs av Svenska Kulturens Vänner i Uleåborg.

Närmare information

Kontakt och förfrågningar:

Kai Latvalehto
Sverigefinska kulturambassaden
Sepänkatu 9, Uleåborg
Finland
kai.latvalehto@gmail.com
+358405363677