Finnpausen

Under hösten 2019 koordinerade Sverigefinska kulturambassaden Finnpausen, som har sitt syfte i att förmedla sverigefinsk arbetskraft till turismbranschen i Finland (Norra Österbotten, Kajanaland dvs Kainuu samt Egentliga Finland). Projektet är nu avslutat, men informationen gäller fortfarande: www.finnpausen.se

Nyhet på finska från YLE

_

Broschyr på finska.
Broschyr på svenska.